fbpx
АКТ2019-09-30T18:56:33+03:00

АКТ

приймання-передачі наданих послуг

м. Київ «____» ____________ 201_ р.

Ми, що підписалися нижче:

Виконавець ТОВ «СІТІ СМАЙЛ» в особі директора Голубенка П.Ю., що діє на підставі Статуту
Замовник _____________________________________________________________

склали цей Акт приймання-передачі наданих послуг до

Договору про надання стоматологічних послуг № ____________ від «____» ____________ 201_ р. про таке:

1 . Виконавець надав, а Замовник прийняв наступні Послуги:

№ п/п Код Найменування
стоматологічної послуги
№ зуба Дата надання Ціна
за одиницю, грн.
Кіль-кість (шт.) Сума, грн. Пере-доплата, %
1.
2.
3.
4.
5.
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ грн.

2. Замовник свідчить про те, що Послуги надані Виконавцем належним чином, належної якості та у повній відповідності до умов Договору. У Замовника немає жодних претензій до Виконавця щодо кількості, якості та естетичних характеристик наданих Послуг.

3. До підписання цього Акта Замовнику надані рекомендації щодо догляду за ротовою порожниною після проведеного лікування, а також особливостей гігієни порожнини роту. Замовнику повідомлені гарантійні строки та строки служби, а також чинники, що впливають на тривалість зазначених строків.

4. На момент підписання цього Акта Послуги сплачено:

◻ В повному обсязі
◻ Частково _______________ грн.     Борг в сумі _______________грн.
◻ Не сплачено повністю                   Борг в сумі _______________грн.

5. Акт складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

Виконавець (Медичний центр)   Замовник (Пацієнт)
ТОВ «СІТІ СМАЙЛ»   __________________________________
Директор

 

__________________   П.Ю. Голубенко
               (підпис)

   

 

__________________   _____________________
               (підпис)                           (Ініціали та прізвище)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стоматологическая клиника «CitySmile»
г.Киев, ул. В. Липковского (Урицкого), 18, 2й этаж

РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН-СБ с 9:00 до 20:00
Воскресенье — выходной

+38 044 227-18-09
+38 097 227-18-09